Administració de finques

Assessorament comunitat de veïns, edificis multi escala, parts annexes comunes, piscines, jardins, comunitats de regants… Estudi, constitució, alta i obtenció CIF, comunitat de veïns… Confecció comptabilitat comunitat de veïns, amb distribució de despeses per grups, seguiment costos proveïdors… Junta General Ordinària, extraordinària… confecció actes… Pressupostos, estudis reparacions… Gestió avisos incidències amb proveïdors, sinistres assegurances… Gestió i seguiment contractes proveïdors… Gestió i seguiment revisions periòdiques inspecció ascensors, extintors, alarmes… Liquidació impostos… Morosos i impagats, reclamació i seguiment, reclamació administrativa i reclamació judicial… Assistència i representació diferents administracions.