Assessoria Fiscal

Serveis d’assessoria fiscal, consultoria a empreses i a particulars Estudi i alta d’obligacions amb hisenda AEAT per activitat d’autònoms, societats… Estudi i alta activitat econòmiques Liquidació periòdica impostos, IRPF, IVA, retencions lloguers, mòduls, declaracions anuals i informatives… Confecció comptabilitat i seguiment, confecció comptes anuals, legalització i dipòsit llibres comptables Registre Mercantil… Impost sobre Societats Declaració anual de l’IRPF, renda… Procediment tributari Assistència i representació actuacions d’inspecció d’hisenda.