Som un grup integrat i professionals

Serveis Jurídics

Els nostres serveis

És important que triïs un advocat que tingui experiència i coneixement en la matèria que t’interessa, que t’expliqui clarament les possibilitats i riscos del teu cas, que et mantingui informat de cada pas del procés

Serveis Jurídics

Assessoria jurídica:

L'assessoria jurídica és un servei professional que ofereix un advocat o un despatx d'advocats als seus clients, per orientar-los, defensar-los i representar-los en qualsevol tipus d'assumpte legal. L'assessoria jurídica pot abastar diverses àrees del dret, com ara civil, penal, administratiu, laboral, mercantil, familiar, etc. L'assessoria jurídica pot incloure la redacció i revisió de contractes, l'elaboració de demandes i recursos, la negociació i la mediació de conflictes, l'assistència i la representació en judicis, entre altres activitats. L'assessoria jurídica té com a objectiu protegir els drets i interessos dels clients, brindar-los una solució eficaç i satisfactòria als seus problemes legals, i evitar riscos i sancions.

Serveis Jurídics

Assessoria laboral

L'assessoria laboral és un servei professional que ofereix un expert en dret del treball als seus clients, per orientar-los, defensar-los i representar-los en qualsevol tipus d'assumpte laboral. L'assessoria laboral pot estar adreçada tant a treballadors com a ocupadors, i pot abastar temes com ara contractació, nòmines, seguretat social, acomiadaments, indemnitzacions, reclamacions, sancions, inspeccions, convenis col·lectius, etc. L'assessoria laboral pot incloure la redacció i revisió de contractes, l'elaboració de demandes i recursos, la negociació i la mediació de conflictes, l'assistència i la representació en judicis, entre altres activitats. L'assessoria laboral té com a objectiu garantir el compliment dels drets i les obligacions laborals dels clients, brindar-los una solució eficaç i satisfactòria als seus problemes laborals, i evitar-los riscos i sancions.

Assessoria fiscal

L'assessoria fiscal és un servei professional que ofereix un expert en dret tributari als seus clients, per orientar-los, defensar-los i representar-los en qualsevol tipus d'assumpte fiscal. L'assessoria fiscal pot estar adreçada tant a persones físiques com a persones jurídiques, i pot abastar temes com ara impostos, declaracions, factures, comptabilitat, auditories, sancions, recursos, etc. L'assessoria fiscal pot incloure la redacció i la revisió de documents, l'elaboració de declaracions i recursos, la negociació i la mediació de conflictes, l'assistència i la representació davant l'administració tributària, entre altres activitats. L'assessoria fiscal té com a objectiu optimitzar la càrrega tributària dels clients, brindar-los una solució eficaç i satisfactòria als seus problemes fiscals, i evitar-los riscos i sancions.

Administració de finques

És un servei professional que ofereix un expert en gestió immobiliària als seus clients, per tal d'orientar-los, defensar-los i representar-los en qualsevol assumpte relacionat amb les seves propietats. L'administració de finques pot estar adreçada tant a propietaris com a arrendataris, i pot abastar temes com lloguers, compravendes, hipoteques, comunitats de propietaris, obres, manteniment, serveis, etc. L'administració de finques pot incloure la redacció i revisió de contractes, l'elaboració de rebuts i factures, la gestió de cobraments i pagaments, la negociació i mediació de conflictes, l'assistència i la representació davant l'administració pública, entre altres activitats. L'administració de finques té com a objectiu maximitzar el rendiment de les propietats dels clients, brindar-los una solució eficaç i satisfactòria als seus problemes immobiliaris, i evitar riscos i sancions.

Un pas per davant

Per què escollir-nos

Estem preparats per a qualsevol eventualitat

01

Ètica

Un bon advocat ha d'actuar amb honestedat, integritat, lleialtat i respecte pels seus clients, els seus col·legues, els jutges i la societat en general.

02

Competència

Un bon advocat ha de tenir els coneixements, les habilitats i l'experiència necessaris per atendre els casos que se li confien

03

Comunicació

Un bon advocat ha de saber comunicar-se de forma clara, precisa, oportuna i respectuosa amb els clients, els col·legues, els jutges i les altres parts involucrades en el procés.

No perdis més temps

Estàs preparat per reservar la teva cita?

Podràs enviar les teves consultes, sol·licitar una cita o contractar els meus serveis de forma ràpida i senzilla.

Ir al contenido